Darmowa wysyłka już od 299,00 zł.

Sklep Maja i Maks
Regulamin Programu lojalnościowego Klub Przyjaciół Mai i Maksa
 
 
Skrócone zasady Programu lojalnościowego Klubu Przyjaciół Mai i Maksa
 

Program lojalnościowy w naszym sklepie umożliwia zbieranie punktów za zakupy. Program lojalnościowy jest dostępny tylko dla użytkowników, którzy posiadają zarejestrowane konto w naszym sklepie. 

Każda wydana złotówka w naszym sklepie to jeden punkt w programie lojalnościowym. 

Po uzyskaniu określonej liczby punktów klient otrzyma stały rabat na kolejne zakupy w  sklepie

1 500 punktów to 5 % rabatu na wszystkie kolejne zakupy w naszym sklepie.

2500 punktów to 10 % rabatu na wszystkie kolejne zakupy w naszym sklepie.

3600 punktów to 15 % rabatu na wszystkie kolejne zakupy w naszym sklepie. 

Rabat lojalnościowy nie łączy się z żadnymi innymi rabatami okazjonalnymi. 

Uczestnik otrzyma jednorazowo 100punktów za zapisanie się do newslettera. Punkty za zapisanie się do newslettera przyznawane są 1 raz.

Uczesnik otrzyma  15punktów za każdą dodaną opinię o zakupionym produkcie, która przejdzie weryfikację Organizatora i zostanie opoblikowana na stonie sklepu. 

 

 

 Regulamin programu lojalnościowego "Klub Przyjaciół Mai i Maksa" 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest  Majamo Magdalena Moryń, ul. Wyszyńskiego 202, 42-202 Czestochowa, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów Platformy Zakupowej www.majaimaks.pl.
 3. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.

 

§ 2. Uczestnictwo w Programie.

 

 1. Program realizowany jest od dnia 23.04.2022r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
 2. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnie korzystających z usług sklepu www.majaimaks.pl
 3. Do udziału w programie lojalnościowym wymagana jest rejestracja konta klienta.
 4. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne i dobrowolne.
 5. Uczestnik przystępuje do programu poprzez założenie konta użytkownika w sklepie www.majaimaks.pl
 6. Do założenia konta/rejestracji w sklepie wymagany jest adres e-mail Uczestnika. Założenie konta umożliwia zbieranie punktów, które po osiągnięciu wyznaczonych progów umożliwią klientowi uzyskanie  rabatu na zakupy w sklepie. 
 7. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów poprzez Platformę Zakupową - sklepie. 
 8. Dokonanie zakupu za pomocą rabatu za zebranie odpowiedniej ilości punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 9. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 10. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
 11. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3. Zbieranie punktów.

 

 1. Punkty są dodawane po zaksięgowaniu płatności za zamówienie, w momencie wysyłki zamówienia. W przypadku zwrotu zamówienia, punkty są odejmowane. 
 2. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:

 

 • 1) za każdy pełny 1 zł wydany na zakup Uczestnik otrzymuje 1 Punkt. 
 • 2) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
 • 3) W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów, punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
 • 4)Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Platformę Zakupową Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.

 • 5) Po uzyskaniu określonej liczby punktów klient otrzyma stały rabat na kolejne zakupy w sklepie:

  1 500 punktów to 5 % rabatu na wszystkie kolejne zakupy w sklepie.

  2500 punktów to 10 % rabatu na wszystkie kolejne zakupy w sklepie.

  3600 punktów to 15 % rabatu na wszystkie kolejne zakupy w sklepie. 

  6) Rabat lojalnościowy nie łączy się z żadnymi innymi rabatami okazjonalnymi. 

 •  7)Uczestnik otrzyma jednorazowo 100punktów za zapisanie się do newslettera oraz 15punktów za każdą dodaną opinię o zakupionym produkcie, która przejdzie weryfikację Organizatora i zostanie opoblikowana na stonie sklepu. 

   Dodając opinię Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji, na mocy której Organizator może wykorzystywać opinie w celach marketingowych i/lub reklamowych, w tym, bez ograniczeń, w sklepie internetowym, w mediach społecznościowych Organizatora, w newsletterach, e-mailach oraz innych wiadomościach do klientów i w innych  celach marketingowych. Równocześnie Uczestnik zwalnia Organizatora z obowiązku zapłaty za wykorzystanie swoich tekstów w jakikolwiek sposób i za prawa autorskie do tych  tekstów w związku z wykorzystaniem ich w sposób opisany powyżej. Ponadto Uczestnik zwalnia Organizatora i wszystkie osoby działające w jego imieniu od jakichkolwiek roszczeń, żądań i zobowiązań wynikających z wykorzystania recenzji klientów w sposób opisany powyżej.

  Aby opinia uczestnika przeszła pozytywną weryfikację nie może zawierać treści niestosownych, obraźliwych, niezgodnych z prawem bądź zawierać identyfikowalne dane osobowe. Opinię na temat danego produktu Uczestnik może dodać tylko 1 raz.

 • 8) Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączania wybranych produktów z możliwości uzyskania na nie rabatu. Informacja na ten temat będzie umieszczona w opisie produktu na stronie sklepu. 

 

§ 4. Reklamacje w sprawach programu lojalnościowego.

 1. Reklamacje należy składać pod adresem e-mail: kontakt@majaimaks.pl
 2. Organizator rozpatruje reklamacje tak szybko, jak będzie to możliwe. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.

 

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z2022, nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu Lojalnościowego..
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w programie lojalnościowym.

 

§ 6. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej www.majaimaks.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemu, niepoprawne działanie Programu lojalnościowego ani żadne ich konsekwencje. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z zawieszenia, zmian lub zakończenia Programu lojalnościowego Klub Przyjaciół Mai i Maksa.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl